Lage prijzen
Snelle levering!

slider loten-drukken

Voorwaarden loterij

Bron: www.kansspelautoriteit.nl

Volgens de Wet op de kansspelen (Wok) is het organiseren van een kansspel niet toegestaan, tenzij daar een vergunning voor is verleend. Om een loterij te laten plaatsvinden, moet u in het bezit zijn van een vergunning van de gemeente of van de Kansspelautoriteit. Er wordt een vergunning verleend door de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de trekking zal geschieden, indien het totale prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,-. Om voor een vergunning van de Kansspelautoriteit in aanmerking te komen, dient u zich aan een aantal voorwaarden te houden:

Algemeen belang

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging. De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen;

Maximaal 50% kostenaftrek

De kosten voor het organiseren van de loterij mogen maximaal 50% van de opbrengst bedragen. Alleen noodzakelijke kosten zijn aftrekbaar van de opbrengst. Bij een lage opbrengst en hoge kosten is de organisator zelf verantwoordelijk, de verplichte afdracht van 50% blijft bestaan. Door deze voorwaarde brengt het organiseren van een loterij risico met zich mee;

Maximaal 13 trekkingen

Er mogen gedurende de looptijd van de vergunning maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij iedere trekking, ten overstaan van een notaris, mogen wel meerdere prijzen worden verloot;

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop, het (eventueel) reclame maken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden. Daarnaast is het gebruik van inschrijflijsten vooraf niet toegestaan;

Financiële verantwoording

Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet er een financiële verantwoording worden ingediend. In deze verantwoording geeft u aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed en, als dat niet het geval is, wanneer dit gebeurt. Aan de financiële verantwoording moet ook het proces-verbaal van de notaris en een beoordelingsverklaring van de accountant worden toegevoegd.